top of page

BLADREDAKTIONEN

Lokalbladet ”Folk & Fæ” så dagens lys for første gang i februar 1990, hvor en gruppe mennesker gik sammen for i fællesskab at lave et blad, der kunne styrke sammenholdet i lokalområdet ved at informere om, hvad der sker i nærmiljøet.

 

”Folk og Fæ” informerer tillige om foreningslivet og de lokale virksomheder og er derfor med til at støtte lokale håndværkere og butikker.

 

Bladgruppen består af redaktionen og en række faste skribenter, som skriver de forskellige artikler i bladet.
Hvis man som forening har oplysninger, som man ønsker i bladet, skal man kontakte redaktøren.

Vi bringer ikke anonyme indlæg, generelle reklamer for kommercielle virksomheder eller politisk propaganda. 

 

Alle i bladgruppen arbejder ulønnet. 

 

Bladet udkommer 6 gange årligt og omdeles til ca. 2000 hustande i 5881 Skårup, 5882 Vejstrup og 5883 Oure.

 

Bladet støttes af lokale sponsorer, foreninger, skoler og institutioner samt ved en årlig husstandsindsamling.

 

Omdeling:

Bladet omdeles af Sk-distribution 

Hvis du ikke modtager bladet kan du ringe til Sk-distribution på tlf : 70104000
 

DEN STIFTENDE GENERALFORSAMLING FOR FOLK & FÆ

Referat. Vedtægter


 

BESTYRELSEN
Fra venstre: Almindeligt medlem: Jan Viuf, Suppleant: Anja Thunbo, Formand: Henning, Kasserer: Bo Tune 
 

20240124_200608_edited.jpg
bottom of page