KONTAKT

Ansvarshavende  

redaktør & fotograf

Henning Philbert
Åbyvejen 8, 5881 Skårup
Tlf.: 29 91 58 82

henningphilbert@gmail.com

Økonomi:
Bo Tune
Skovmøllevej 33
5881 Skårup
Tlf.: 62 23 20 99

bo.tune@svendborg.dk

Skribent, tegner & webmaster
Vibe Eriksen
Skårup Vestergade 46,
5881 Skårup

Tlf.: 41 60 92 11/62 23 24 16

vibeff@post24.dk

Grafisk Designer
Anja Bøttger Thunbo
Tlf.: 40 88 15 95

anja@trykogprint.dk

Skribent
Anders Carlsson
Tlf.: 62 28 10 81/40 47 59 19

anders.carlsson65@gmail.com

Skribent
Kaj Stillinger
Tlf.: 62 23 15 85/20 92 15 85

post@kajstillinger.dk

Bladredaktionen består i øjeblikket af nedenstående personer.

Alle arbejder ulønnet.

En lille gruppe under redaktionen samles hver anden måned efter deadline og sætter bladet op. 

Samme gruppe står for hjemmesiden og facebook, som løbende redigeres.

Hele bladredaktionen mødes to gange om året og diskuterer det fremtidige arbejde.

 

Skribent
Margit Kølle Løve.
Tlf.: 62 23 17 07
margitloevekoelle
@aabyskovmail.dk

Skribent
Olaf Søndberg
Tlf.:62231002
sondberg@tdcadsl.dk