Nyt fra arbejdsgruppen   i Skårup Sogn

Arbejdsgruppen for Skårup Sogn er etableret på et borgermøde i januar 2020 for at imødegå Svendborg kommunes initiativ om bevilling af midler til lokale nærdemokratiske projekter igangsat af borgerne i de enkelte lokalsamfund.

 

Her kan du læse om arbejdsgruppens arbejde; aktiviteter, møder, forslag, information til borgerne m.m.
Opslagene bringes i kronologisk rækkefølge med det seneste først.