Nyt fra arbejdsgruppen   i Skårup Sogn

Arbejdsgruppen for Skårup Sogn er etableret på et borgermøde i januar 2020 for at imødegå Svendborg kommunes initiativ om bevilling af midler til lokale nærdemokratiske projekter igangsat af borgerne i de enkelte lokalsamfund.

 

Her kan du læse om arbejdsgruppens arbejde; aktiviteter, møder, forslag, information til borgerne m.m.
Opslagene bringes i kronologisk rækkefølge med det seneste først.

SE HER

Nyt ang. borgerundersøgelsen:
Borgerundersøgelsen om lokalsamfundet blev afsluttet 1. november. Resultatet er ved at blive bearbejdet af vores konsulentfirma i Århus. Resultatet ventes præsenteret medio januar. Det er glædeligt, at omkring 30% af borgerne brugte tid på at besvare undersøgelsen.

Konkurrence om nyt logo:
Gruppen vil gerne være synlige, og derfor udskriver vi en konkurrence om et logo for gruppen.

I logoet skal indgå følgende ord: 1. Fælles om, 2. 5881, 3. Skårup Sogn.

Hvordan 1,2,3 anbringes i forhold til hinanden er frit. Logoet skal være egnet til både at blive fremstillet i stor størrelse dvs. banner og plakater men også i lille format til hjemmeside, foldere og potentialeplan mm.

Forslag sendes som pdf fil til tan.fyn@gmail.com, senest 31/12 2020 kl. 12.

Julekalender:
Gruppen har søsat en julekalender, hvor spændende borgere i 5881 portrætteres.
Følg den på facebooksiden Arbejdsgruppen for Skårup Sogn.

fb_icon_325x325.png